SUB13 Parkview Cologne

1. Rang: Delugan Meissl (Wien/AT)
1. Rang: Delugan Meissl (Wien/AT)
2. Rang: Carsten Roth Architekten (Hamburg)
2. Rang: Carsten Roth Architekten (Hamburg)
3. Rang: Kister Scheithauer Gross (Köln)
3. Rang: Kister Scheithauer Gross (Köln)
3. Rang: Kister Scheithauer Gross (Köln)
KBNK (Hamburg)
KBNK (Hamburg)
Trint Kreuder Architekten (Köln)
Trint Kreuder Architekten (Köln)